ANA-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 5

  1. İlgisiz ve Kayıtsız Tutum:

Çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve vurdum duymaz davranışlar sergileyen anne babalardır. Bu tip aileler için çocuğun varlığı ile yokluğu belli değildir. Bu gruba giren anne babalar genellikle hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karıştırmaktadırlar.
Çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe, çocukla ilgili problem yoktur, eğer çocuk anne babayı rahatsız ederse o zaman çocuk ile ilgili gündem oluşur. Bu gündem daha çok şikayetlerle doludur.
Bu tip ailelerde çocuk fiziksel ve duygusal yalnızlığa itilmektedir. Çocuğun hareketlerinin görmezlikten gelinerek dışlanması söz konusudur. Anne, baba, çocuk arasında iletişim kopukluğu vardır. Ailenin çocuğa tepkileri düşük seviyededir. İlgisiz ve kayıtsız tutumda çocuğa düşen sevgi ve ilgi payı azdır. Bu tutumla büyüyen çocukların pasif ve donuk oldukları görülür.
Sonuç olarak ilgisiz ve kayıtsız bir ortamda yetişen çocuk,

• İhmal edilmiş bir kimse olarak, ana babanın ilgisini çekmek için çoğu zaman kötü davranışlar sergiler.
• Agresif, saldırgan ve suça yönelik davranışlar gösterebilir.
• Büyüdükçe aile ile çatışmaları artacak, aileden intikam alma yollarını arayabilir.
• Yaşı ilerledikçe aileden uzaklaşır.
• Anne babanın ilgiye bakıma muhtaç olduğu zamanlarda onların yanın da olmaz.
• Daha ileriki yıllarda ev ortamında bulamadığı ilgi ve sevgiyi dışarıda arar.
• Sözlü iletişim yetersizliğinden dolayı dil gelişiminde gecikme, konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir.
• Özgüven sorunu yaşar.
• Hayattan ve kendisinden beklentisi olmaz.

“ANA-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 5” için 16.924 yanıt

  1. How do you touch a man’s heart?
    Erectile dysfunction is one of the men’s fleshly constitution disorders. It is cognized as an incompetence of men to attain erection during reproductive contact measured if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a abrupt while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a sort of impotence. Impotence is a wide mien and covers scads other men’s healthfulness lustful disorders like- immature ejaculation, want of progenitive entreaty, etc. Erectile dysfunction does not number among these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the aid of how much are viagra pills and other cheap generic sildenafil citrate medicines.

    Causes
    Erectile dysfunction does not have any specific cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- carnal reasons, your health problems, medicines you are winning, emotional reasons, etc. Admit’s would rather a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood exigency, diabetes, capital blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s infirmity and multiple sclerosis), surgery, pornographic hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (pressure, foreboding, nervousness, be, hollow). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Sparse testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused nigh medications also make men not able for erection.

    But there is nothing to be concerned about as treatments are readily obtainable instead of ED. United such at one’s fingertips treatment in compensation ED is price of viagra 50mg in india.