ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ

İnsan emeğinin tarihinde eğitim çok ayrı ve özel bir yer tutar. Toplumsal yaşamda kapladığı yer ve gelecek tasarımında esaslı bir konuma sahip olmasından dolayı sürekli göz dikilen bir alan olmuştur. Farklı görüş ve yaklaşımların çokluğu da bu öneminden kaynaklanıyor. İçeriği ve kapsamı itibarıyla çocuk eğitimi toplumsaldır. Herkesi ilgilendiren bir meseledir. Günümüzde tüm toplum katmanlarını ilgilendirdiği için temel bir öneme sahip ve o oranda güncelliğini koruyan bir konudur.
Bugünkü toplumsal sistem, kişinin gelişip serpilme özgürlüğünü kısmakta, köreltmektedir. Sistem, çocuğa daha anne karnındayken el atmakta, doğumdan hemen sonra devreye daha da girerek kendisini hissettirmekte, sonraki yaşamında giderek etkisini pekiştirmektedir. Bütün bunları kapitalist üretimin gerekli kıldığı ölçüde yapar, olanak tanır ve sınırlarını çizer. Oysa insan azminin ve iradesinin tükenmek bilmez gücü sayesinde bu sınırlar sürekli aşılır ve devrimci enerjisiyle yenilenir. Hayatı boyunca öğrenmeyi, çocuk eğitimine sevgi duymayı ve önem vermeyi aşılayan bu çalışmayla; konuyu, yalın ve özlü anlatımla bir kez daha önümüze sermektedir.

“ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ” için 2.181 cevap