EĞİTİMİN ANLAMI VE ÖNEMİ

EĞİTİMİN ANLAMI

Eğitim; en basit anlamıyla davranışları değiştirme sanatıdır. Yani bireyde istendik davranışların yerleşmesi, olumsuz davranışların sonlandırılması amacıyla sürdürülen sistematik bir programdır.
Çağdaş bilimsel anlayışa göre eğitim; bireyin bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve toplumu için en uygun şekilde gelişmesi oluşumudur. Kısacası bireyin her yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirilmesi sürecidir. Bir Çin Atasözü eğitimin önemini doğru bir biçimde tespit etmektedir:

• Eğer bir yıl ötesi için planlıyorsanız hububat ekin,
• Eğer on yıl ötesi için planlıyorsanız, ağaç dikin,
• Eğer bin yıl ötesi için planlıyorsanız, insanlar ekin, işte eğitim insan vasıtasıyladır ki insanlar ekilir ve asırlar inşa edilir.

Çoğu kişiler eğitimin yalnız okul hayatına özgü olduğunu düşünürler. Oysa, gerçek eğitimin büyük kısmı okul hayatının dışında kazanılır. Yemekten giyinmeye, yürümeden konuşmaya, dinî inançlarından toplum sevgisine kadar, eğitimin çoğu okul hayatının dışında kazanılır. Eğitim doğumla başlar, türlü biçimler altında, ölünceye kadar sürer.
Bir atasözü vardır. “Eğitim sadece doğruları söylemek değil bizzat doğruları yapmaktır.” Eğitim yalnız birçok şeyleri öğrenmek demekte değildir. Asıl önemli olan, herhangi bir gerçeği öğrenmekle birlikte bunun nedenini de anlamaktır. Örneğin, eğitimsiz bir kimse, yalan söylemenin ahlâksızlık olduğunu bilir fakat sınavda kopya çekmenin ahlâksızlık olduğunu bilmeyebilir. Oysa, yeteri kadar eğitim görmüş bir kimse, kopya çekmenin de yalan söylemek kadar ahlâksızlık olduğunu düşünür; çünkü kopya çekmenin kötü bir davranış olduğunu, insanı tembelliğe sürüklediğini ve bir başkasının hakkını gasp ettiğini bilir ve böylece olayın nedenini öğrenmiş olur. Bunu, karşılaştığı her yeni duruma kendiliğinden uygulayabilir, herhangi bir davranışın ahlâk kurallarına uygun olup olmadığını kestirebilir. Eğitimsiz yani câhil insan ise bunu yapamaz.
İşte, bunun gibi, öğrenilecek pek çok şey vardır. Bunların bir kısmı ailede, bir kısmı okulda ve bir kısmıda çevrede öğrenilir.

EĞİTİMİN AMACI VE ÖNEMİ

Almanya’da bir Lise Müdürü, her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerine şu mektubu gönderirmiş.
“Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar…
Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum. Sizlerden isteğim şudur:

• Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın!
• Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin.
• Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır.”

Lise Müdürünün her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerine gönderdiği mektup eğitim ve öğretimin önemini çok iyi bir şekilde anlatmaktadır.
Eğitimin ilk hedefi “çağdaş insan” yaratmak olmalıdır. Çağdaş insan yetiştirmek ancak ve ancak çağdaş eğitim ile mümkündür.
Çağdaş eğitimin genel amacı; bedence, ruhça sağlıklı, topluma etkin şekilde uyabilen insanlar yetiştirmektir. Diğer bir deyişle toplumsal, çevresel koşullara sorgulamadan aynen uymak ve sürdürmek (edilgen uyum) yerine toplumu ileri götürebilecek, geliştirebilecek değişimleri de sağlayabilecek (etken uyum) bireyler yetiştirmektir. Bu genel amacı çözümlediğimizde çağdaş eğitimin amacının özet olarak, bireyin “kendisi için” ve “toplumu için” yetiştirmek olduğu görülmektedir.
Bireyi kendisi için yetiştirmek:
Eğitimde amaç bireyin önce “kendisi için” yararlı ve gerekli donanımları kazanmasını sağlamaktır. Eğitim bunu gerçekleştirmek için şu alt amaçlara ulaşmaya çalışır.
• Bireyi bir meslek sahibi yapmak,
• Toplumsal uyumu sağlamak,
• Kendisini geliştirme olanakları sağlamak.
Bireyi toplum için yetiştirmek:
• Toplumun düzenini ve sürekliliğini sağlayacak iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesini sağlamak,
• Toplumun ekonomik yaşamı için nitelikli insan gücünü sağlamak,
• Bireye iş yaşamında esnek gelişmeye açık, yaratıcı ve verimli olabilecek davranışlar kazandırmak.

Özetle çağdaş eğitimin amacı:
• Bireyin ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına, hukuka, demokrasiye, lâikliğe karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek.
• Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
• İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Bireysel ve toplumsal gelişimin olmazsa olmazı olan eğitim, neşter bıçağı gibidir. Neşter bıçağı genel olarak tıbbi amaçla (cerrahi de) ve kimi zaman çeşitli sanat ve zanaatlerde kesim yapmak için kullanılanılır. Bu bıçak ameliyathanedeki bir doktorun elinde can kurtarır. Bir de aklı yerinde olmayan bir câhilin elinde ise can alır.
Eğitimde böyledir. Yanlış ellerde, yanlış amaçlara yöneldiğinde, yanlış sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden, eğitim konuları belli amaçlara göre ayarlanmazsa, yapılan iş gelişigüzel olur, istenen sonuç alınmaz.

 

“EĞİTİMİN ANLAMI VE ÖNEMİ” için 4.613 yanıt

 1. Geri bildirim: porn
 2. Geri bildirim: child porn
 3. Geri bildirim: fuck google
 4. Geri bildirim: izmir escort
 5. Geri bildirim: meritking
 6. a smile can brighten someones day in an instant tax the sound of waves lapping against the boat creates a tranquil atmosphere

 7. Geri bildirim: grandpashabet giriş
 8. Оптимизация рейтинга в результатах поиска – важный аспект SEO. Это зависит от качества контента, ссылок, технических аспектов. Рекомендуется использовать семантически связанные ключевые слова, такие как рейтинг сайта, SERP-трекер, анализ рейтинга и отслеживать изменения с помощью инструментов, таких как Google Analytics и SERP-трекеры.
  позиции сайта[url=https://captains-club.ru/]позиции сайта[/url][url]https://captains-club.ru/[/url]

 9. Geri bildirim: meritking
 10. Geri bildirim: porn
 11. Geri bildirim: canlı sex hattı
 12. Geri bildirim: child porn
 13. Geri bildirim: meritking
 14. Geri bildirim: grandpashabet
 15. Geri bildirim: madridbet
 16. Geri bildirim: vipspark.vipspark.ru
 17. Geri bildirim: psychophysics.ru
 18. Geri bildirim: vitaliy-abdulov.ru
 19. Geri bildirim: video.vipspark.ru
 20. Geri bildirim: meritking giriş
 21. Geri bildirim: poip-nsk.ru - Movie Watch
 22. Geri bildirim: meritking
 23. Geri bildirim: studio-tatuage.ru
 24. Geri bildirim: yug-grib.ru
 25. Geri bildirim: ipsychologos
 26. Geri bildirim: porn
 27. Geri bildirim: madridbet
 28. Geri bildirim: meritking
 29. Geri bildirim: 2023
 30. Geri bildirim: madridbet
 31. Geri bildirim: vsovezdeisrazu
 32. Geri bildirim: meritking
 33. Geri bildirim: elexusbet
 34. Geri bildirim: madridbet
 35. Geri bildirim: elizavetaboyarskaya.ru
 36. Geri bildirim: madridbet
 37. Geri bildirim: batmanapollo psychologist
 38. Geri bildirim: batmanapollo
 39. Geri bildirim: kinokrad
 40. Geri bildirim: 123movies
 41. Geri bildirim: xnxx
 42. Geri bildirim: 9xflix
 43. Geri bildirim: x
 44. Geri bildirim: mangalib
 45. Geri bildirim: tqmFEB3B
 46. Geri bildirim: klondayk2022
 47. Geri bildirim: irannews.ru
 48. Geri bildirim: uluro-ado
 49. Geri bildirim: rusnewsweek
 50. Geri bildirim: 24hours-news
 51. Geri bildirim: icf
 52. Geri bildirim: www
 53. Geri bildirim: bep5w0Df
 54. Geri bildirim: bit.ly/3GQNK0J
 55. Geri bildirim: bit.ly/3ig2UT5
 56. Geri bildirim: bit.ly/3ARFdXA
 57. Geri bildirim: bit.ly/3gGFqGq
 58. Geri bildirim: bit.ly/3OEzOZR
 59. Geri bildirim: matchonline2022.ru
 60. Geri bildirim: serialhd2023.ru
 61. Geri bildirim: hdserial2023.ru
 62. Geri bildirim: 1703
 63. Geri bildirim: cttdu.ru
 64. Geri bildirim: 1c789.ru
 65. Geri bildirim: sitestats01
 66. Geri bildirim: site 2023
 67. Geri bildirim: brutv
 68. Geri bildirim: tftl.ru
 69. Geri bildirim: edu-design.ru
 70. Geri bildirim: newsukraine.ru
 71. Geri bildirim: mb588.ru
 72. Geri bildirim: 3o9cpydyue4s8.ru
 73. Geri bildirim: kin0shki.ru
 74. Geri bildirim: dolpsy.ru
 75. Geri bildirim: rftrip.ru
 76. Geri bildirim: 3DGofO7
 77. Geri bildirim: 3SoTS32
 78. Geri bildirim: 000-1
 79. Geri bildirim: psy-news.ru
 80. Geri bildirim: socionika-eniostyle.ru
 81. Geri bildirim: sezons.store
 82. Geri bildirim: video-2
 83. Geri bildirim: link
 84. Geri bildirim: 3qAIwwN
 85. Geri bildirim: psycholog-moskva.ru
 86. Geri bildirim: psycholog-v-moskve.ru
 87. Geri bildirim: film onlinee
 88. Geri bildirim: lalochesia
 89. Geri bildirim: psy 3CtwvjS
 90. Geri bildirim: TwnE4zl6
 91. Geri bildirim: Dim Drakona 2022
 92. Geri bildirim: Usik Dzhoshua 2 2022
 93. Geri bildirim: A片
 94. Geri bildirim: porno}
 95. Geri bildirim: psikholog moskva
 96. Geri bildirim: ìûøëåíèå
 97. I’ve been searching for hours on this topic and finally found your post. baccaratcommunity, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?

 98. Geri bildirim: aOuSjapt
 99. Geri bildirim: JGXldbkj
 100. Geri bildirim: Dom drakona
 101. Geri bildirim: sY5am
 102. Geri bildirim: stat.netstate.ru
 103. Geri bildirim: rodnoe-kino-ru
 104. Geri bildirim: filmgoda.ru
 105. Geri bildirim: liusia-8-seriiaonlain
 106. Geri bildirim: film
 107. Please enable Cookies and reload the page. Established in 2009, Royal Ace Casino employs the RTG platform, providing a dynamic range of about 150 online casino games. The majority of the selections are online slots, mostly the brand’s exclusive RealSeries slots, but a nice range… Read Full Review Royal Ace Casino is the casino that stenches of an accomplished online gambling website and an elegance. All gamers will immediately find themselves in the abundance of real joy and entertainment. Royal Ace offers members the royal treatment indeed with one of the best services around, wonderful Bonuses in the many promotions and a huge variety of well selected games.  There is a lot to like about Camila Osorio’s game and the Colombian youngster should be too strong for Harmony Tan, who has lost eight of her last ten starts. Osorio won 6-1 6-1 when these two met on the clay of Bogota in April of last year. http://augustlfuj320875.blogocial.com/no-deposit-casino-games-win-real-money-45191914 Crimson Canine On line casino is a comparatively new on line casino, however it has already managed to turn into very talked-about amongst gamblers. That’s why we fee it the highest on-line on line casino total. Crimson Canine doesn’t intention to have the most important library or provide the widest sport selection, however what they do, they do exceptionally effectively. Please stand by, while we are checking your browser… Let’s Have Another was one of the biggest eyecatchers of the jumps season at Huntingdon in January and fully confirmed that promise after 12 weeks off when opening his account in a maiden hurdle at Market Rasen last month. He was well suited by more positive tactics on that occasion and displayed a good turn of foot to quickly settle matters on the run-in. There should be more to come from him now and he is expected to follow up under a penalty. 

 108. Geri bildirim: video
 109. Geri bildirim: film.8filmov.ru
 110. Geri bildirim: web
 111. Geri bildirim: gidonline
 112. Geri bildirim: movies
 113. Geri bildirim: Ukraine-war
 114. Geri bildirim: stats
 115. Geri bildirim: site
 116. Geri bildirim: The Latest Ukraine News
 117. Geri bildirim: Ukraine news – live
 118. Geri bildirim: Ukraine
 119. Geri bildirim: War in Ukraine
 120. Geri bildirim: bucha killings
 121. Geri bildirim: cleantalkorg2.ru
 122. Geri bildirim: bit.ly
 123. Geri bildirim: chelovek soznaniye mozg
 124. Geri bildirim: psy
 125. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom.ru
 126. Geri bildirim: netstate.ru
 127. Geri bildirim: Psikholog
 128. Geri bildirim: hdorg2.ru
 129. Geri bildirim: hd-tor-2022
 130. Geri bildirim: film-tor-2022
 131. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom
 132. Geri bildirim: 01211
 133. Geri bildirim: 3NOZC44
 134. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 135. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 136. Geri bildirim: russianmanagement.com
 137. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 138. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 139. Geri bildirim: D6tuzANh
 140. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 141. Geri bildirim: DPTPtNqS
 142. Geri bildirim: bahis siteleri
 143. Geri bildirim: uels ukrain
 144. Do you cherish the Bitcoin club? Better believe it, we do as well. We invested some energy searching out the absolute best Bitcoin betting destinations and positioning them. The outcome? Continue to peruse to discover which gambling clubs are the absolute best, and why. You’ll likewise realize what you ought to be searching for in a digital currency club. Their faucet feature allows players to collect free satoshis, which are immediately available to gamble on their dice games. It’s easy to collect BTC from DuckDice’s faucet – you either beat another player in a tic tac toe minigame or play three games in succession to win! However, the faucet feature is only available when you have no funds in your account. Satoshidice.com is similar to PrimeDice in terms of its great love to dice games. It was launched in 2018. You just need to select your preferred odds and bet amount and start playing. The dice game is Provably Fair due to the newest RNG. https://lawofattraction.vacantlots.land/community/profile/vanessa77s04518/ No app required to play Box24 Casino on mobile. The website is mobile-optimized and looks great in all popular mobile browsers on Android and iOS devices. Both the desktop casino and the mobile casino provide the same functionality. Casino coupon code : 20CB2 I wish to receive your exclusive bonuses! Box 24 Casino is giving away 25 FS on … Latest Casino Bonuses, Exclusive Offers and No Deposit Bonus Codes. Unbiased Casino Reviews by GambleRoad.com Box24 Online Casino Banking: The payment methods supported at Box24 casino include credit cards like Visa, MasterCard, and American Express, e-wallets like NETeller, Skrill, Qiwi Wallet, WebMoney, and EcoPayz, prepaid cards like Ukash and PaySafeCard, instant banking methods like POLi, InPay, Sofort, and InstantBanking by Citadel, and online banking methods like iDEAL.

 145. Develop a website that includes a blog where you can update customers and a Frequently Asked Questions page that provides quick answers to common inquiries. If you aren’t internet savvy, you may feel a bit intimidated at first with the prospect of learning techniques like search engine optimization. Don’t let this stop you. Getting office cleaning contracts in this day and age requires these skills, and the reward is a growing business. Looking for contract cleaners? Payment in the amount of $___________ shall be made to PROVIDER (Weekly Biweekly Monthly). Payment is due on the day of each scheduled service, before cleaning can begin after cleaning is completed. Acceptable methods of payment are cash, check, or credit card. 2. END OF TENANCY CLEANING SPRING CLEANING MOVE IN & OUT CLEANING PROFESSIONAL CLEAN AFTER PARTY CLEAN https://vadaszapro.eu/user/profile/769401 If you are tired of forcing yourself to clean up, or you struggle to find the time, hiring a professional house cleaning service is an appealing solution. How convenient would it be to come home to a clean house each day without lifting a finger to clean it yourself? Recurring services usually cost between $50 and $340 per visit when opting for a repeating schedule for your service. The overall cost depends on the size of your home, the number of rooms being cleaned, and the depth. Recurring services are often quite a bit cheaper than one-time because the cleaners will be more familiar with your property and should have less work to do if they return every week or every other week. It also allows the company to maintain a regular calendar. This also benefits you in knowing when the services will take place. You can also choose to take advantage of a bi-weekly house cleaning cost that is more cost-effective than weekly services.

 146. Kvntme no precription cialis Plaquenil When this happens the lung cannot ll up with air breathing becomes more difcult and the body gets less oxygen.

 147. Geri bildirim: meritroyalbet