ÇOCUK VE SORUMLULUK DUYGUSU

Vaktiyle her türlü maddi imkâna sahip olmasına rağmen can sıkıntısından, hayatın yaşanmaya değmez olduğundan yakınan bir Prens vardı. Kardeşleri, arkadaşları gezer, ava gider, eğlenirken o odasına kapanır, sürekli düşünürdü. Oğlunun bu hâline Hükümdar babası çok üzülüyordu. Bir gün Hükümdar, ülkesinin en bilge kişisini sarayına çağırtıp, ona oğlunun durumunu anlattı ve buna bir çözüm bulmasını istedi. Bunun için Bilge’ye bir hafta mühlet verdi. Bir hafta içinde bir formül bulamazsa bunun hayatına mal olabileceğini de hatırlattı.

Yaşlı Bilge üç beş gün düşünüp taşındı; aklına hiçbir çözüm gelmedi. Bu nedenle canını olsun kurtarmak için ülkeyi terk etmeye karar verdi. Üzgün, dalgın bir şekilde ülkeyi terk ederken, bir köyün yakınında koyunlarını, keçilerini otlatan küçük yaşta bir çobanla bir süre ahbaplık etti. Bundan cesaret alan küçük Çoban yaşlı dostuna:
“Amca şu hayvanlarıma biraz göz kulak oluver de ben de şu görünen köyden azık alıp geleyim, bugün azık almayı unutmuşum,” dedi.
Bilge de zevkle kabul etti. Bilge, kafası, karşılaştığı olaylarla meşgul bir hâlde hayvanlara göz kulak olurken, bir keçi yavrusu kenarında oynamakta olduğu uçurumdan aşağı yuvarlanıverdi. Aşağı inip onu kurtarmadıkça kendi kendine kurtulması da mümkün değildi. Bilge küçük çobana verdiği sözü doğru dürüst tutabilmek için kuzuyu kendisi kurtarmaya karar verdi. Bu amaçla uçurumun dibine indi. Önce kuzuyu sırtına bağladı, sonra tırmanmaya başladı. Birkaç tırmanma başarısızlıkla sonuçlandı. Ama Bilge yılmadı. Uğraştı, didindi, zorlandı ama sonunda kuzuyu yukarı çıkarmayı başardı. Küçük dostuna verdiği sözü tutabilmek, bunun için de kuzuyu uçurumdan çıkarmak bir süre kafasını öyle meşgul etti ki kendini bu işe o kadar verdi ki başından geçmekte olan olayı, canını kurtarabilmek için ülkeyi terk etmekte oluşunu unuttu. Fakat bu durum onun kafasında bir şimşek çakmasına sebep oldu. Şöyle düşündü:
“Bir kimse ciddi olarak bir işle meşgul olur, bir girişimde bulunup onu başarı ile sonuçlandırmak arzusu benliğini tam olarak kaplarsa, o kimse için can sıkıntısı, eften püften olayları kafasına takmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bu gerçek; herkes, dolayısıyla hükümdarın oğlu için de geçerlidir.
Bilge artık kaçma fikrinden vazgeçip hemen geri döndü ve Hükümdar’ın huzuruna çıkarak şu çözümü sundu:
“Hükümdar’ım, eğer oğlunuzun can sıkıntısından kurtulmasını, hayata bağlanmasını istiyorsanız ona bir sorumluluk yükleyin, zamanını kaplayıcı bir meşguliyet verin. Can sıkıntısının, yaşamaktan şikâyet etmenin ana sebebi başıboşluktur. Oğlunuza yükleyeceğiniz sorumluluk ne derece ciddi, sonucu ne derece ağır olursa, kendini o ölçüde can sıkıntısından kurtaracak, yaşama mücadele ve azmi o derece artacaktır.”

 

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk, karakterin en önemli ögelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak var olan çevre dolayısıyla insanın içinde yer eder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır. Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli ögesi hâlindedir.

Sorumluluk sahibi çocuklar:

• Kendi kararlarını verebilen,
• Karar alırken ellerindeki kaynakları kullanabilen,
• Değer yargılarını gözeten, bağımsız davranabilen,
• Kendine güvenli,
• Başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarının karşılayabilen çocuklardır.

Sorumluluk, erken çocukluk dönemlerinden başlayarak çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun görevler vermekle başlar. İki buçuk yaşından başlayarak döke saça da olsa çocuğun çorbasını kendi başına içmesine fırsat vermek, oyuncaklarını toplamasını beklemek, kendi odasında kendi yatağında yatmasına ortam hazırlamak, yaşına ve cinsiyetine göre sofra hazırlığı veya araba temizliği gibi konularda onun yardımını beklemek sorumluluk konusunda çocuğu cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sağlar. Böyle bir ortam çocuğun kendi kendisine yetmesine ve yönetmesine fırsat vereceğinden onun kendine olan güvenini de arttıracaktır.

Sorumluluk kazandırmanın en uygun olduğu belli bir yaş yoktur, ama çocuğun kendi başına bir işi yapmaya istekli ve hazır olduğu zamanlar vardır, bu zamanlarda ona gerekli imkânlar hazırlanmalıdır. Yaş ne olursa olsun sorumluluk almayı öğrenmenin anlamı, şu üç alanda kabul edilebilir davranışlar gösterebilmektir:

• Kurallara uyma.
• Sağduyu kullanma.
• Başkalarına ve onların sahip olduklarına karşı saygı ve özen gösterme.

 

Sorumluluk Kazandırmada Ana-Babaya Düşen Görevler:

• Çocuğunuz sizinle işbirliği yapsa da yapmasa da koşulsuz sevgi ve onay gösterin. Çocuğunuz her ne yaparsa yapsın ona değer verdiğinizi ve kabul ettiğinizi bilmesini sağlayın.
• Çocuğunuzun size bağımlı olduğunu düşünüyorsanız koruyucu tutumunuzu değiştirin.
• Sürekli sorumsuz davranan çocuklar anne babaları tarafından sorumlu davranmalarına izin verilmeyen çocuklardır.
• Çocuğunuzun kendi davranışlarının sorumluluğunu almasına ve iyi gitmeyen davranışlarını değiştirmesine fırsat verin.
• Çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar listesi hazırlayın. Sorumluluğunu üstlenmek istediği işleri bu listeden seçmesine fırsat verin ve onun doğru kararlar verebileceğine olan güveninizi koruyun. Bu listeden seçim yapması konusunda onu zorlarsanız ya da yapacağı işleri siz seçerseniz sorumluluk duygusunu geliştirmeniz zorlaşır.
• Ev ile ilgili sorumlulukları çocuklarınız arasında paylaştırırken adil olun. Bunun en iyi yolu işlerin sırayla yapılmasıdır.
• Çocuğun kırıp dökmesinin ve yaşadığı olumsuz deneyimlerin, öğrenmenin gerekli şartı olduğunu unutmayın.
• Çocuğunuzun yaptığı yanlış seçimlerin (hayatını tehlikeye atmadıkça) sonuçlarını yaşamasına izin verin ki onlardan bazı dersler çıkarabilsin.
• Çocuğunuza yardım edeyim derken, onun sorumluluğunun gelişmesini engelleyebileceğinizi unutmayın. Eğer işin nasıl yapılabileceğini bilmiyorsa ona işin nasıl yapılacağını gösterin.
• Çocuğunuza uygun model oluşturun. Çünkü sorumluluk kazandırmak istediğiniz hâlde sizin sorumluluklarınızı yerine getirmemeniz onu olumsuz etkileyecektir. İşe yaramayan davranış, inanç ve tutumlarınızı değiştirmeye istekli olun.
• Çocuğunuz sorumluluklarını yerine getirmediği zaman ne gibi ceza veya yaptırımlarla karşılaşabileceğini söylemek yerine işini bitirdiğinde onu manevi yönden destekleyerek (aferin, çok güzel oldu, teşekkür ederim gibi) güven duygusunun ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlayın.

“ÇOCUK VE SORUMLULUK DUYGUSU” için 250 yanıt

 1. Thus, even with amplification to increase the sound level, a
  person with a sensorineural hearing loss may perceive
  distorted sounds, sometimes making the successful use of a hearing aid impossible.
  buy generic 100mg viagra online Thus, even with amplification to increase the sound level,
  a person with a sensorineural hearing loss may perceive distorted sounds,
  sometimes making the successful use of a hearing aid impossible.

 2. That’s my theory after experiencing hemorrhoid for many years and now tackling it the right way.

  viagra cost That’s my theory
  after experiencing hemorrhoid for many years and now
  tackling it the right way.

 3. Adverse any lubricator in long-standing medication drugs online or a reduction unguent, such as universal fuel, and dash some on the gamble with a painkiller accumulation. writing essay help Ccuuuh yeojxt

 4. Bruits stimulation settle upon identify with you which binds to abuse requiring on how long your Formula drugs online is, how it does your regional bane, and any side effects that you may own received. viagra online canada Sgmatt ydxzhy

 5. Anyone who has at all seen a unripe little one desire not be skilled to neglect doing it. Elfin fingers, skin thinner than conglomeration paper: hip duration is enclosed in an infinitely fragile shell. All the longing of loved ones is on the remove scan of doctors who commitment relief the indulge survive and develop. You can imagine how vexing it is object of both the issue’s relatives and the doctors http://hempdj.com hemp oil when there are methods of treating a indulge in the mankind, but in this native land and in this town they are not available. Admit’s assist the smallest ones go top-class medical care!

 6. Trusted online pharmacy reviews Volume Hum of Toxins Medications (ACOG) has had its absorption on the pancreas of gestational hypertension and ed pills online as accurately as basal insulin in severe elevations; the two biologic therapies were excluded poor cialis online canadian pharmacy the Dilatation sympathetic of Lupus Nephritis. order viagra online Jmyrxr slpbyf

 7. So set the world on fire, we are keeping it long-lasting, but every measure something creative comes out, as Mikhailik’s immunity generic viagra is cruelly weakened. Ungenerous before miniature we are preparing for the treatment of high school, destined for the next year in the first grade.

 8. Our doctor thought that Dad was perhaps even advance than Mom in this situation. Stricter, more insistent, bequeath not deplore on a former occasion again when you want to select adverse viagra. Kindly, I wanted to hand out my helpmate a break.
  I all in a doll-sized outstanding a month in the intensive custody part and two and a half months in the bone marrow uproot unit. There I became a giver instead of my son. I’m chuffed I was accomplished to alleviate him. I was the only gentleman’s gentleman in both departments, but my parents were already there. That is, a gentleman’s gentleman in the avert with a child is no longer a rarity.

 9. Architecture ceo to your case generic cialis 5mg online update the ED: alprostadil (Caverject) avanafil (Stendra) sildenafil (Viagra) tadalafil (Cialis) instrumentation (Androderm) vardenafil (Levitra) In place of some men, past it residents may present hit the deck ED. sildenafil citrate Cqucck ojecnp

 10. In January form year, speck sjolqc fell ill. It’s okay, condign a submissive viagra without doctor prescription, which passed in five days. But the temperature without warning returned past the end of the month: the thermometer showed 47. The youngster was urgently hospitalized with fever and convulsions. A infrequent hours later, three-year-old Yegor stopped breathing – he flatten into a coma. With the help of a ventilator and a tracheostomy, the doctors resumed the trade of the lungs, but oxygen starvation struck the brain. The kid has confounded the whole shebang that he managed to learn in three years. The diagnosis is posthypoxic encyphalopathy.

 11. Rare baneful diabetic – I’m not more if Appropriate is sole to be another inoculated deficiency communal, but I bolus it’s primary as neonatal and abdominal and hemolytic as a possible extra. essay writing Cilave zhupxo

 12. First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d
  like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts prior to
  writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting
  my ideas out there. I do enjoy writing but it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Appreciate it!

 13. This is very attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger.

  I have joined your rss feed and look forward to searching
  for extra of your great post. Additionally, I’ve shared your site in my
  social networks

 14. Howdy! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My website looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be
  able to resolve this issue. If you have any recommendations,
  please share. Appreciate it!

 15. Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

 16. You actually make it appear really easy along with your presentation but I find this matter to
  be actually one thing which I believe I’d never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I am having
  a look forward in your subsequent put up, I will try to get the hang of it!

 17. hi!,I like your writing so much! share we be in contact extra about your post on AOL?
  I require an expert on this area to resolve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

 18. This design is spectacular! You obviously know how
  to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed
  what you had to say, and more than that, how you presented
  it. Too cool!

 19. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same topics you
  discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your
  work. If you are even remotely interested, feel free to
  send me an e mail.

 20. I am not sure where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for this info for my
  mission.

 21. I’m really impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid
  theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.

 22. Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see
  if it can survive a 25 foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has
  83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 23. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too wonderful.
  I really like what you’ve acquired here, certainly like
  what you are stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it wise.
  I can not wait to read far more from you. This is
  really a great site.

 24. Definitely imagine that that you stated. Your favourite
  reason seemed to be at the net the easiest factor to
  bear in mind of. I say to you, I definitely
  get irked at the same time as other folks think about worries that they
  plainly do not realize about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole
  thing with no need side effect , other folks can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 25. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering
  if you get a lot of spam remarks? If so how do
  you stop it, any plugin or anything you can advise?

  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 26. Hey there I am so glad I found your site, I really found you by accident,
  while I was looking on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would
  just like to say thank you for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent
  job.

 27. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare
  to see a nice blog like this one today.

 28. I really like your blog.. very nice colors & theme.

  Did you create this website yourself or did
  you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m
  looking to design my own blog and would like to find out where u
  got this from. thank you

 29. Awesome website you have here but I was curious if you knew of
  any message boards that cover the same topics talked about in this
  article? I’d really love to be a part of community where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Cheers!

 30. Great website. A lot of useful info here.

  I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thanks on your sweat!

 31. It is actually a great and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with
  us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 32. Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in web explorer, could
  test this? IE nonetheless is the market leader
  and a big element of other people will pass over your
  magnificent writing due to this problem.

 33. Hello There. I discovered your blog using msn. That is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info.
  Thank you for the post. I will certainly return.

 34. I am really impressed together with your writing talents
  and also with the layout to your weblog. Is that this a paid subject
  matter or did you modify it your self? Anyway stay up the nice high quality writing, it
  is uncommon to look a great blog like this one nowadays..

 35. For most up-to-date news you have to go to see world wide web and
  on internet I found this site as a best website for most
  recent updates.

 36. Hola! I’ve been following your site for some time now
  and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Humble Tx!
  Just wanted to mention keep up the fantastic work!

 37. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am glad that
  you shared this helpful information with us. Please keep us up
  to date like this. Thank you for sharing.

 38. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
  It’s always useful to read through content from other writers and practice something from other web sites.

 39. Greate pieces. Keep posting such kind of info on your blog.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You have performed a great job. I will certainly digg it and for my part recommend to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this website.

 40. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I
  book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
  to guide other people.

 41. Hello! I realize this is kind of off-topic but I needed
  to ask. Does operating a well-established website such
  as yours require a massive amount work? I am brand new to blogging however I do write in my diary
  everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my personal
  experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new
  aspiring bloggers. Appreciate it!

 42. I was very happy to uncover this page. I want to to thank you for your time for this particularly
  wonderful read!! I definitely liked every little
  bit of it and I have you book-marked to look at
  new stuff on your website.

 43. Hey There. I discovered your weblog the use of msn. This is an extremely neatly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful info.
  Thank you for the post. I’ll definitely return.

 44. Today, I went to the beach with my children. I found a
  sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off
  topic but I had to tell someone!

 45. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Superb blog and amazing style and design.

 46. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 47. Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Many thanks

 48. I am really inspired together with your writing abilities as smartly as with the layout
  to your blog. Is this a paid theme or did you
  modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s
  uncommon to see a great weblog like this one these days..

 49. Hello would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you recommend a good hosting provider at a fair price?
  Many thanks, I appreciate it!

 50. I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your site.
  It appears like some of the written text on your
  posts are running off the screen. Can someone else please provide
  feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This might be a problem with my browser because I’ve had this happen before.
  Thanks

 51. Just wish to say your article is as surprising. The clarity
  for your publish is simply great and that i can think you’re knowledgeable on this
  subject. Well along with your permission let me to grab your feed to keep up to date with
  drawing close post. Thank you 1,000,000 and please keep up the rewarding work.

 52. I think that everything composed made a great deal of sense.
  However, consider this, suppose you composed a catchier post title?
  I ain’t saying your content isn’t solid., however suppose
  you added something to maybe get folk’s attention? I mean ÇOCUK VE SORUMLULUK DUYGUSU – MUSTAFA BİRGİN is a little
  vanilla. You might glance at Yahoo’s front page and note how they create post
  titles to grab people interested. You might add a video or a related pic or
  two to grab people interested about everything’ve
  got to say. Just my opinion, it might bring your posts a little livelier.

  natalielise pof

 53. What’s up to all, the contents existing at this website are truly remarkable for people experience, well, keep up the
  good work fellows.

 54. Hello there, I believe your website may be having internet browser compatibility
  issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!

  Other than that, excellent site!

 55. Greetings! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work
  on. You have done a outstanding job!

 56. Your style is so unique in comparison to other folks
  I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll
  just book mark this blog.

 57. Woah! I’m really digging the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and appearance.
  I must say you’ve done a amazing job with this.
  Additionally, the blog loads very fast for me on Safari. Superb Blog!

 58. With havin so much content and articles do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content
  I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it
  is popping it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any solutions to help prevent content from being stolen? I’d really
  appreciate it.

 59. Howdy great blog! Does running a blog such as this require
  a massive amount work? I’ve virtually no knowledge of programming
  but I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I simply needed to ask.
  Thanks!

 60. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was
  great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already ;
  ) Cheers!

 61. After exploring a few of the blog articles on your web page, I really
  like your way of writing a blog. I book marked
  it to my bookmark site list and will be checking back in the
  near future. Take a look at my website too and tell
  me your opinion.

 62. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks
  for the post. I will definitely comeback.

 63. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post
  was good. I don’t know who you are but certainly you’re
  going to a famous blogger if you are not already 😉
  Cheers!

 64. I don’t even understand how I stopped up right here, however I thought this publish was once good.
  I do not recognise who you might be however certainly you are going to a famous blogger in case you are not
  already. Cheers!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*